Asociația Profesorilor și Educatorilor din Spitale

Educația întregii lumi este mai presus de orice, Natura ne aseamană - educația ne deosebește, Educația ne-a făcut ceea ce suntem, Învățătura este un aur care are preț oriunde, Învățătura este comoara care își urmează oriunde posesorul, Învățat este omul care nu termină niciodată de învățat

Scop și misiune

Promovarea şi respectarea dreptului la educaţie al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, spitalizaţi
și formarea profesorilor şi educatorilor care să lucreze în spitale

Educația nu este pregătirea pentru viață, educația este viața însăși.

John Dewey

Pentru copilul/tânărul spitalizat educația este ceva familiar, este punctul de sprijin necesar care crează echilibru într-o lume medicală necunoscută.

Școala în spital oferă copilului/tânărului ocuparea timpului cu activități utile desfășurate după un program, evitarea izolării sociale, adaptarea cunoștințelor la ceea ce elevul poate realiza cu propriile sale forțe, posibilitatea de a continua educația și de a-și face planuri pentru viitor.

MISIUNEA Asociației Profesorilor și Educatorilor din Spitale - APES este de a susține dreptul la educație continuă de calitate al elevilor cu boli cronice care necesită spitalizari de lungă durată sau repetate cât și al celor care continuă școlarizarea la domiciliu până la întoarcerea în școlile de masă.

MISIUNEA Asociației Profesorilor și Educatorilor din Spitale este de a sprijini pregatirea teoretică și practică a profesorilor, educatorilor, consilierilor educaționali prin cursuri, ateliere, seminarii, etc. care să le ofere acestora pârghiile necesare desfășurării unui proces psihoeducațional potrivit nevoilor fiecarui copil/tânăr.

Conform Legii Educației nr.1/2011 actualizate și a Metodologiei cadru nr. 5086 din 31 august 2016, spitalele în care sunt internați copii/tineri cu diverse boli care necesită internări de lungă durată sau frecvente, pot solicita continuarea educației elevilor în spital. Astfel de grupe/clase de elevi funcționează din 2015 în Institutul Oncologic Prof. Dr. Al. Trestioreanu București, Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Marie S. Curie, Institutul Clinic Fundeni și Centrul Național de Recuperare Neuropsihomotorie Nicolae Robanescu din București, membrii APES fiind profesori în spitalele menționate.

OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Promovarea şi respectarea dreptului la educaţie prin:

Cunoaşterea de principii, norme şi metode/intrumente de lucru adaptate în educaţie pentru copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale

Elaborarea şi diseminarea unor puncte de vedere, luări de poziţie şi recomandări din partea profesorilor şi educatorilor care lucrează în mod direct cu persoane care prezintă cerinţe educaţionale speciale

Organizarea unor programe structurate şi coerente pentru accesul la educaţie a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale atât în spitale cât şi în şcolile de masă sau la domiciliu

Organizarea periodică a unor ateliere, şcoli de vara sau de week-end, cu teme interdisciplinare, pentru personae cu cerinţe educaţionale speciale

Diseminarea de informaţii în domeniul educaţiei prin buletine periodice sau ocazionale, pentru a împărtăşi idei, experienţe, metode şi bune practici la nivel naţional şi internaţional

Sesiuni de tipul şcoală părinţilor pentru aparţinători/membri ai familiei. Formarea continuă de competenţe şi abilităţi ale profesorilor şi educatorilor din spitale

Formarea continuă de competenţe şi abilităţi ale profesorilor şi educatorilor din spitale:

Organizarea de cursuri de formare profesională şi specalizare pentru profesori, pedagogi, consilieri educaţionali sau terapeuţi prin joc în legătură cu educaţia permanentă a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale

Participarea şi propunerea unor proiecte de cercetare pentru identificare de noi metode inovative şi instrumente de lucru şi care să favorizeze progresul în procesul de cunoaştere şi învăţare a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale

Structurarea unor sesiuni de comunicare sau schimburi de experienţă în domeniul educaţiei cu participarea profesorilor, educatorilor şi specialiştilor. Formare şi implicare voluntari motivaţi

Membri Fondatori

Profesori și educatori dedicați cauzei copiilor scolarizați în spitale sau la domiciliu
Profesori și educatori promotori ai educației adaptate condiției copiilor cu cerințe educaționale speciale îndelung spitalizați

img

Fotinica Gliga

Președinte

Profesor psihopedagog, doctor în Științele Educației; profesor de fizică și chimie

img

Mihai Benchea

Vicepreședinte

Profesor de științe sociale, coordonator al proiectelor Școala de Spital în IOB și ICF

img

Elisabeta Niță

Secretar

Profesor de matematică și TIC; psiholog

img

Olga Rodica Cridland

Președinte onorific

Presedinte Asociatia P.A.V.E.L.

img

Maria Ghența

Membru

Profesor limba germană; Președinte Asociația Centrul Educațional Sf. Faustina din Spitalul Marie Curie

img

Gabriel Petrescu

Membru

Profesor de muzică

Contact

Suntem deschiși întotdeauna celor interesați

Sediu social
Strada Pridvorului, Nr. 11
București, Sector 4

Punct de lucru
Institutul Oncologic Prof Dr Al Trestioreanu
Sos Fundeni nr.252, București, Sector 2

info@profesoridespital.ro

+40 724 452 745


Trimite un mesaj

Mesajul tău a fost trimis. Mulțumim!
Mesajul nu a putut fi trimis încearcă mai târziu